top of page
VIN FAST Melia VinPearl Phuquoc-9.jpg

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

Tận hưởng nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển sẵn có để hỗ trợ bạn thoải mái trong kỳ nghỉ.

Dịch Vụ Đưa Đón Xe Riêng
( Một chiều) 

04 ghế

1,300,000 VND

29 ghế

3,000,000 VND

7 ghế

1,900,000 VND

47 ghế

4,100,000 VND

16 ghế

2,600,000 VND

51 ghế

5,300,000 VND

Nếu khách đặt dịch vụ đưa đón hai chiều, chặng thứ hai sẽ được giảm giá 30%.
Đối với các ngày đại lễ, phí phụ thu 30% sẽ được áp dụng.

TUKTUK Melia VinPearl Phuquoc-15.jpg

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.

Di chuyển dễ dàng và nhanh chóng xung quanh Meliá Vinpearl Phú Quốc

với dịch vụ xe TukTuk. 

Vui lòng quay số 1 trên điện thoại cố định để liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 

bottom of page